Frukta inte kondomen

Gay, straight, bi eller kanske osäker. Kanske är du inte en frukt, men du fattar poängen. Var rädd om din banan eller din persika. Frukta inte kondomen. Säg ja till säkrare sex.

Länk till tävling

Visste du att

Könssjukdomen klamydia ökar kraftigt i Västerbotten. Förra året blev ökningen tio procent, i riket som helhet var ökningen en procent.
Mest har fallen ökat i Umeå, och i gruppen kvinnor 15–19 år.
Orsaken till ökningen är främst att fler har oskyddat sex och många tillfälliga sexuella kontakter, enligt smittskyddsläkare Stephan Stenmark.