" Visste du att ett hivtest alltid är gratis? Du kan ta ett hos din ungdomsmottagning eller hälsocentral. "

" Visste du att kunskapen om hiv idag är låg bland allmänheten och att personer med hiv utsätts för diskriminering? "

" Visste du att personer som lever med hiv kan föda barn utan att föra över viruset till barnet? "

" Visste du att personer som lever med hiv har goda möjligheter att leva ett långt liv eftersom dagens behandling är så bra? "

" Visste du att smittsamheten för hiv är nästan obefintlig så länge personen med hiv har en välinställd behandling? "