" Den bästa kondomen är den som sitter på! "Olle Waller