HIV idag

“I Sverige är behandlingen av hiv idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan.

Men kunskapen om hiv är låg. Många har en felaktig eller föråldrad kunskap om hiv, vilket bidrar till att personer som lever med hiv diskrimineras. Det vill Folkhälsomyndigheten ändra genom att sprida kunskap om hiv idag.”

Folkhälsomyndigheten har lanserat webbsidan www.hividag.se för att sprida kunskap om hiv. Gå gärna in på sidan för att lära dig mer och se filmen om hur det är att leva med hiv i Sverige 2015.

Du från min dator

En novellfilm från UMO om webcamsex som får ett överraskande slut…

Från plats till plats

Novellfilm från UMO