GONORRÈ

Symtom på gonorré

Man kan ha gonorré om

  • det svider när man kissar.
  • det kommer en flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen.
  • det gör ont i halsen.

Symtomen brukar komma mellan en par dagar och en vecka efter smittotillfället. Man kan också vara smittad av gonorré utan att ha några symtom alls.

Smittväg

Gonorré överförs via oskyddat sex (se högerspalt). Infektionen sätter sig i den slemhinna som exponeras och smittrisken är hög.

Provtagning

Idag tas ofta ett gonorréprov genom urinprov men ibland även från svalget, ändtarmen och insidan av ögonlocket. En provtagning visar om du är smittad tidigast två dagar efter att du haft sex.

Behandling av gonorré

Gonnoré behandlas med antibiotika, oftast i tio dagar. Behandlingsresultatet måste kontrolleras av en läkare en eller flera gånger.

Partnerkontroll

Partners som kan ha smittat måste undersökas. Det är obligatoriskt enligt smittskyddslagen. Om man har fått gonorré, får man därför lämna uppgifter om sina partners till sin kurator, läkare eller till den person som sköter så kallad ”partneruppföljning”.

Följdsjukdomar

Hos kvinnan kan en obehandlad gonorré orsaka äggledarinflammation, som i sin tur kan leda till kroniska buksmärtor, sterilitet och utomkvedshavandeskap. Hos män kan sjukdomen ge bitestikelsinflammation eller prostatainflammation. Gonorréinfektion kan hos både kvinnor och män orsaka ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa skyddet mot gonorré.

Statistik över gonorré

Efter att antalet fall har minskat sen 70-talet är gonorré åter fast etablerad och en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. 950 fall av gonorré anmäldes under 2011, vilket är nästan en fördubbling på tio år.

Källa: Smittskyddsinstitutet