Hepatit B

Symtom på hepatit B

Man kan ha fått hepatit om:

  • man mår illa.
  • man har minskad aptit.
  • man är trött.
  • huden kliar.
  • huden och ögonvitorna gulfärgas (“gulsot”).

För en del personer blir infektionen långvarig (kronisk infektion). Symtomen kan komma veckor eller månader efter det att man blivit smittad.

Smittväg

Sjukdomen kan överföras genom blod och oskyddat sex (se högerspalt).

Provtagning

En läkare tar ett blodprov som visar om man bär på infektionen eller inte.

Behandling av Hepatit B

Vissa hepatitvirusinfektioner läker sig själva, medan andra kan orsaka en kronisk infektion som i vissa fall kan behandlas.

Partnerkontroll

Om man har en fast partner ska hon eller han undersökas. Om ens partner inte är smittad kan hon eller han vaccineras för vissa typer av hepatitvirus. Tidigare partners ska också kontaktas.

Följdsjukdomar

En kronisk infektion kan leda till skrumplever eller levercancer.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa skyddet mot hepatit.

Statistik över Hepatit B

År 2011 smittades 48 personer av Hepatit B via sexuella kontakter. Av alla fall smittade via sexuell kontakt hade 75 procent smittats i Sverige. Övriga 12 hade smittats i framför allt Thailand eller Västeuropa.

Källa: Smittskyddsinstitutet