Hiv

Symtom på hiv

En person med en hiv-infektion har sällan några besvär alls under de första åren. En del får ett par veckor efter smittotillfället influensaliknande symtom med feber, halsont och lymfkörtelsvullnad. De besvären försvinner efter några veckor och sedan förekommer ofta inga symtom alls under många år, men viruset bryter under tiden ner kroppens immunförsvar.

De flesta märker efter hand tecken på ett försvagat immunförsvar:

 • svullna lymfkörtlar
 • svampinfektioner i munslemhinnan
 • bältros
 • kraftig viktminskning
 • hosta
 • besvärlig och långdragen diarré
 • kraftig nattsvettning
 • svår trötthet

När viruset förökar sig förstörs de vita blodkropparna samtidigt som det sprids en mängd nya virus och angriper andra vita blodkroppar. Så småningom förstörs en stor del av de vita blodkropparna av hiv-infektionen. Kroppens förmåga att försvara sig mot vissa infektioner och mot elakartade tumörer minskar då kraftigt. Detta slutstadium av hiv-infektionen kallas aids, som betyder Acquired Immune Deficiency Syndrome (förvärvad immunbristsjukdom).

Smittväg

Hiv kan överföras genom oskyddat sex (se högerspalt), genom blod eller vävnad, samt från en gravid kvinna till hennes foster. De vanligaste smittvägarna är sex mellan man och kvinna samt sex mellan män.

Provtagning

Om man har en hiv-infektion bildas antikroppar mot viruset, som är ett säkert tecken på att viruset finns i kroppen. Ett blodprov visar om du har hiv tidigast fyra – tolv veckor efter smittotillfället.

Behandling av hiv

Även om det ännu inte finns något definitivt botemedel mot hiv så har sjukvården idag mycket att erbjuda den som är hiv-positiv. Man arbetar efter tre behandlingsprinciper:

 • att stärka kroppens eget immunförsvar.
 • att bromsa hiv-virusets skadeeffekter.
 • att förebygga aidskomplikationer.

Idag finns det många olika registrerade läkemedel mot hiv, därmed har möjligheterna att bromsa sjukdomsutvecklingen ökat betydligt.

Partnerkontroll

Alla som en hiv-positiv person kan ha överfört hiv till måste undersökas. Det är obligatoriskt enligt smittskyddslagen. Bär man på hiv-viruset får man därför lämna uppgifter om partners till sin kurator, läkare eller till den person som sköter så kallad ”partneruppföljning”.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot hiv.

Statistik över hiv

Sedan 1983 fram till slutet av år 2011 har det rapporterats totalt 9 891 fall av hivinfektion. I slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos.

2011 rapporterades 465 fall. Av fallen var 293 män och 171 kvinnor. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003. De vanligaste smittvägarna är genom oskyddat sex bland heterosexuella, intravenöst missbruk, oskyddat sex mellan män och utlandsfödda barn som smittats via modern i samband med förlossning.

Runt en tredjedel av de som lever med hiv i Sverige idag är kvinnor.

Källa: Smittskyddsinstitutet