Klamydia

Symtom på klamydia

Observera att det är mycket vanligt att klamydia inte ger några symtom. Man kan alltså ha infektionen utan några symtom alls, men ändå föra den vidare.

De symptom  som kan förekomma är till exempel:

  • Att det svider när man kissar.
  • Att det kommer en flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen.

Symtomen kan komma ca 1-2 veckor efter smittotillfället men kan också komma först flera månader senare.

Klamydia kan ligga latent i kroppen utan att ge några symtom för att bryta ut senare och orsaka besvär. Hur lång tid klamydia kan ligga latent vet man inte säkert, men förmodligen ganska lång tid. Klamydiatester är idag mycket känliga – att provet “missar” är väldigt ovanligt även om klamydian är symptomfri.

Smittväg

Sjukdomen kan överföras genom oskyddat sex (se högerspalt).

Provtagning

För att ta reda på om man har klamydia får man lämna urinprov eller också tar en barnmorska eller läkare prov från urinröret, urin, livmodertappen och ibland ändtarmen. Provtagningen kan ge utslag tidigast en vecka efter att man haft oskyddat sex.

Du kan testa dig hos din läkare eller på ungdomsmottagningen, hos RFSU-kliniken och med RFSU:s hemtest (finns på apoteket) samt med klamydiatest som du kan beställa via internet till exempel via Vårdguiden (om du bor i Stockholm).

Behandling av klamydia

För att bli frisk används antibiotika. Den läkare som ansvarar för behandlingen ger också särskilda förhållningsregler om när man får ha sex igen.

Partnerkontroll

Alla som kan ha smittats måste undersökas. Det är obligatoriskt enligt smittskyddslagen. Om man fått klamydia ska man därför lämna uppgifter om sina sexpartners till sin kurator, läkare eller till den person som sköter den så kallade ”partneruppföljningen”.

Följdsjukdomar

För kvinnor kan obehandlad klamydia leda till äggledarinflammation. Äggledarna kan skadas så svårt att man blir steril eller att risken för utomkvedshavandeskap ökar. För män kan obehandlad klamydia leda till bitestikelinflammation eller prostatainflammation, vilket kan orsaka en nedsatt förmåga att bli förälder. Klamydiainfektion kan hos både män och kvinnor orsaka ögoninflammation och ledbesvär.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot klamydia.

Statistik över klamydia

Klamydia är en de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Under år 2011 anmäldes 37 290 fall av klamydia, en ökning med 1,3 procent jämfört med år 2010.

Källa: Smittskyddsinstitutet