Kondylom

Symtom på kondylom

Om man har kondylom kan långsamt växande hårda vita knottror bildas i hela underlivet. Vårtorna kan även sitta kring och i analöppningen och inne i ändtarmen. Man kan också bli smittad med viruset utan att det utvecklas synliga vårtor, men ändå föra viruset vidare. Det tar minst en månad från en virusinfektion tills vårtorna kommer. Ibland dyker vårtor upp först efter flera år. Vissa som har kondylom får klåda, sprickor och blödningar i underlivet. Alla knottror behöver inte vara kondylom. Men om man får vårtliknande hudförändringar vid könsorganen bör man uppsöka läkare.

Smittväg

Kondylom (könsvårtor) är en av våra vanligaste könssjukdomar i Sverige och den överförs oftast genom oskyddat sex (se högerspalt) men kan också överföras om könen gnids emot varandra. Kondylom orsakas av ett virus som tillhör gruppen humant papillomvirus, HPV.

Provtagning

Kondylomviruset kan inte odlas i laboratorier och därför kan man inte säga vem som bär på virus eller inte. De stora typiska vårtorna är lätta att se och diagnostisera. Om de är små eller har ett annorlunda utseende behövs mikroskopisk analys av en vårta.

Behandling av kondylom

Det går ännu inte att behandla bort kondylomviruset men det går att behandla vårtorna. Kondylominfektionen läker ut av sig själv efter några år, men det går inte att säga när man inte längre är smittsam. Behandlingen går ut på att få bort vårtorna. De kan behandlas med en speciell lösning, brännas eller frysas bort. Ibland används även laser.

Partnerkontroll

Partners till personer som har kondylom och haft oskyddat sex, måste utgå ifrån att de själva bär på viruset och kan föra det vidare. Om man har en fast relation och inte har använt kondom tidigare behöver man inte börja skydda dig mot kondylom. I en ny relation är kondom ett bra skydd.

Följdsjukdomar

Det finns flera typer av kondylomvirus. Den typ som ger vårtor ger generellt inte upphov till cellförändringar, men det finns en liten risk. Vissa andra typer kan ge upphov till cellförändringar på livmodertappen. Cellförändringar kan i sällsynta fall långsamt utvecklas till cancer. Det tar många år. Men cellförändringar kan botas. Det är därför viktigt att alla kvinnor, från 23-25-årsåldern, går på gynekologiska hälsokontroller med några års mellanrum.

Förebyggande

Man kan vaccinera sig mot vissa typer av HPV-virus och därmed också minska risken för livmoderhalscancer och kondylom. Bäst skyddseffekt får vaccinet på personer som ännu inte utsatts för HPV-smitta, det vill säga på den som ännu inte har haft sin sexualdebut. Dock har nya studier visat att vaccin har effekt senare i livet vilket gör att det också går att vaccinera sig i vuxen ålder med effekt av vaccinet. Läs gärna mer på gardasil.se och/eller cervarix.com.

Kom ihåg!

Kondom ger ett visst skydd mot kondylom om den används under hela tiden som man har sex, och är absolut bättre än inget skydd alls. Anledningen till att kondom inte skyddar helt mot kondylom och andra HPV-virus är att det även kan överföras genom att könen eller pubesregionen gnids emot varandra. Det är inte ovanligt att HPV finns på huden ovanför könet (pubesregionen).

Källa: Smittskyddsinstitutet