Mycoplasma

Symtom på mycoplasma

Man kan ha fått mycoplasma genitalium om

  • det svider när man kissar.
  • det kommer en flytning från urinröret eller slidan.

Symtomen kommer ofta 1–2 veckor efter smittotillfället men kan även uppstå flera månader senare. Det är endast ungefär hälften, fler män än kvinnor, som har symtom.

Inflammationen är relativt kraftig och både infektionsbild och komplikationer är snarlika de man ser vid klamydia. Mycoplasma genitalium ingår inte i smittskyddslagen vilket betyder att behandling inte är kostnadsfri. Det är inte heller något prov som idag tas rutinmässigt utan enbart efter bedömning hos läkare/sjuksköterska/barnmorska.

Smittväg

Sjukdomen kan överföras genom oskyddat sex.

Provtagning

För att ta reda på om man är smittad får man lämna urinprov eller också tar en barnmorska eller läkare prov från urinröret eller livmodertappen. Provtagningen kan ge utslag tidigast en vecka efter att man haft oskyddat sex.

Behandling av mycoplasma

Mycoplasma genitalium behandlas med antibiotika. Ibland måste man dock byta antibiotikasort eftersom denna behandling inte alltid fungerar. Därför är det extra viktigt att göra en efterkontroll för att se att infektionen verkligen försvunnit. Den läkare som ansvarar för behandlingen ger också särskilda förhållningsregler för när man får ha sex igen.

Partnerkontroll

Kontaktspårning bör göras men mycoplasma genitalium lyder inte under smittskyddslagen. Fast partner bör dock alltid undersökas och behandlas.

Följdsjukdomar

Fortfarande vet man endast lite om följdsjukdomar. Det finns visst stöd för att det kan leda till inflammation i livmoderhals, livmoder samt i äggledarna hos kvinnor. Män kan drabbas av urinvägsinfektion och prostatabesvär.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot mycoplasma genitalium.