Syfilis

Symtom på syfilis

Om man har syfilis kan man få:

  • sår på könsorganen som inte ömmar.
  • utslag, över hela kroppen inklusive handflator och fotsulor, som inte kliar.
  • svullna ljumskar.

Såren försvinner efter tre till sex veckor, men bakterierna finns kvar i kroppen. Efter en tid får man utslag på huden.

Smittväg

Syfilis kan överföras genom oskyddat sex (se högerspalt) eller genom att man gnider könen mot varandra.

Andra symtom

  • Feber.
  • Illamående.
  • Trötthet.
  • Ledsmärtor.
  • Håravfall.

Lika vanligt är att infektionen inte ger några symtom alls men ändå är smittsam.

Provtagning

Om du har ett syfilissår kan en läkare ta bakterier därifrån och undersöka dem i ett mikroskop. Annars kan läkaren ta ett blodprov, som visar om du har syfilis tidigast några veckor till månader efter smittotillfället.

Behandling av syfilis

Syfilis behandlas med antibiotika. Den läkare som ansvarar för behandlingen ger även särskilda förhållningsregler kring när man får ha sex igen. Efter behandlingen får man gå på upprepade kontroller under minst ett års tid.

Partnerkontroll

Alla de som kan ha smittats måste undersökas. Det är obligatoriskt enligt smittskyddslagen. Har man syfilis får man därför lämna uppgifter om sina partners till sin kurator, läkare eller till den person som sköter så kallad ”partneruppföljning”.

Följdsjukdomar

Sjukdomen är mycket allvarlig. Om syfilis inte behandlas kan den ge skador på exempelvis hjärnan och hjärtat. En gravid kvinna med syfilis kan överföra bakterierna till fostret via moderkakan och orsaka stora skador hos fostret. Det farliga med syfilis är att sjukdomen kan förbli oupptäckt i sina första stadier.

Kom ihåg!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot syfilis.

Statistik

År 2011 anmäldes 206 syfilisfall i Sverige. Det är en ökning med knappt 4 procent jämfört med år 2010. Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor och den största ökningen på 2000-talet har skett bland män, särskilt bland män som smittas genom sex med män.

Källa: Smittskyddsinstitutet