Som man frågar får man svar!

En elev på en skola i USA blev avstängd för att ha besvarat frågorna något “syrligt” på provet i sexualitetskunskap.

GK tycker att svaren är klockrena 🙂 Lyssna till några av frågorna och de sköna svaren här.