" Visste du att ett hivtest alltid är gratis? Du kan ta ett hos din ungdomsmottagning eller hälsocentral. "