Visste du att

Könssjukdomen klamydia ökar kraftigt i Västerbotten. Förra året blev ökningen tio procent, i riket som helhet var ökningen en procent.
Mest har fallen ökat i Umeå, och i gruppen kvinnor 15–19 år.
Orsaken till ökningen är främst att fler har oskyddat sex och många tillfälliga sexuella kontakter, enligt smittskyddsläkare Stephan Stenmark.