World aids day

Idag, 1 december, är det världsaidsdagen eller World aids day(WAD). En dag som uppmärksammar hiv och aids, alla som dött av sjukdomen samt ett sätt att visa sitt stöd till de som lever med hiv idag. Det röda bandet är en symbol för detta och kan bäras av alla som vill visa sitt stöd. Vill du lära dig mer? gå in på hividag.se och läs mer!